Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

Επιστολή της ΠΕΣΤΥ

Προς: Τον Σύλλογο Συνταξιούχων

Τελωνειακών Υπαλλήλων

«Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος»

Αιτ.: α) Η από 10-10-2019

Επιστολή της ΠΕΣΤΥ

β) Η από 16-10-2019 δική σας

 

Στη συνέχεια των ανωτέρω η ΠΕΣΤΥ παρέχει την διαβεβαίωση ότι ο μόνος σκοπός της είναι η ομαλή λειτουργία της Ένωσης και η αγαστή συνεργασία με τα μέλη της.

Πάντοτε και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού, προασπίζεται ως οφείλει τα συμφέροντα των μελών της.

Μεταξύ των υποχρεώσεών της είναι η διαφύλαξη της Ενότητας και της ομόνοιας. Ως εκ τούτου δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να διαρρήξει αυτές τις έννοιες.

Τονίζεται για μια ακόμη φορά τη Πανελλήνια εμβέλεια της ΠΕΣΤΥ η οποία της απεδόθη με την πρωτόδικη απόφαση, δηλαδή Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε. Ως εκ τούτου της παρέχεται η αρμοδιότητα να επικοινωνεί και εκπροσωπεί και να συνεργάζεται μόνον με τα φυσικά της μέλη και όχι Τοπικούς Συλλόγους.

Για το Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος

ΟΛΓΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ


 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ