Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Δημιουργία της Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Δημιουργία της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων

 

Στις 14 Αυγούστου 1952, μία ομάδα τριάντα (30) περίπου διακεκριμένων Τελωνειακών Υπαλλήλων ίδρυσε την Ένωση με την επωνυμία «Ένωση Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων και ανδρών Τελωνοφυλακής», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Πειραιώς 52.

Σκοπός της Ένωσης ήταν η προαγωγή των οικονομικών και ηθικών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια των μελών αυτής.

Παράλληλα η ενίσχυση και κατοχύρωση της χορηγούμενης σύνταξης, βοήθειας ή μερίσματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από τα Ασφαλιστικά Ταμεία Αρωγής και Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων, το Ταμείο Πρόνοιας, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων κ.ά.

Η Ένωση κατέστη Σωματείο με την υπ’ αριθμ. 14164/31-12-1952 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε εις το Βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων, πήρε αύξοντα αριθμό 7267/20-04-1953 και καταχωρήθηκε με αριθμό Μητρώου 13129.

Το καταστατικό αναθεωρήθηκε το 1984 και η Ένωση μετονομάστηκε σε «Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων της Τελωνοφυλακής».

Τελευταία αναθεώρηση του καταστατικού έγινε το 2009 με την αλλαγή σε «Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων» (Π.Ε.Σ.Τ.Υ.).

Το καταστατικό της Ένωσης που ισχύει σήμερα το παραθέτουμε πιο κάτω.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ