Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Ιστορία

Συνοπτική Ιστορία των τελωνείων στην Ελλάδα

από τους αρχαίους χρόνους έως και σήμερα

 

Ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα με αναφορές στους αρχαίους και προχριστιανικούς χρόνους είναι το επάγγελμα του τελώνη. Από τις ανάγκες και τις συνθήκες της τότε εποχής και όταν άρχισε η ακμή του εμπορίου μεταξύ των τότε γνωστών κρατών αλλά και της συνήθειας τους, να μισθώνουν  έναντι ανταλλάγματος, στους “τελώνες” την είσπραξη των τελών και των φόρων, το τελωνειακό επάγγελμα έχει μακρά ιστορία στον Ελλαδικό χώρο και με προσαρμογές στις πιο σύγχρονες εποχές υπάρχει ως σήμερα.

Ιδιαίτερες περιγραφές για το Τελωνείο υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο τον πρώτο γνωστό Τελώνη.

Ο θεσμός του Τελωνείου και το επάγγελμα του τελωνειακού άρχισαν να παίρνουν την τωρινή του μορφή από τους Ρωμαϊκούς Χρόνους και συστηματοποιήθηκαν στη  Βενετία  κατά την αντίστοιχή εποχή της παντοκρατορίας της στον τότε γνωστό κόσμο. 

Στην νεώτερη Ελλάδα η είσπραξη Δασμών και Φόρων οργανώνεται με ψήφισμα του Κυβερνήτη Καποδίστρια την 25η Μαρτίου του 1830. Διοργανώνεται η υπηρεσία των Τελωνείων και αποτελεί μαζί με τον Ελληνικό Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό μία από τις πρώτες δημόσιες αρχές της απελευθερωμένης πλέον χώρας.

Με το ίδιο ψήφισμα κυρώνεται το τότε τελωνειακό Δασμολόγιο  με το όνομα tarifa και  συμπεριλαμβάνεται ο “Τελωνειακός Σύνδεσμος” όπως ονομάστηκε το σύνολο των Τελωνείων του κράτους που μέχρι τότε τελούσαν υπό τουρκική Διοίκηση.

Από τότε μέχρι και πρόσφατα, ανάλογα με τις ανάγκες του σύγχρονου Ελληνικού κράτους, την εμπορική και τουριστική κίνηση ,ιδρύονται  τελωνεία σε όλη την Επικράτεια.

Το 1857 με νόμο γίνεται το πρώτο Ελληνικό Δασμολόγιο αντικαθιστώντας την tarifa. Ακολουθούν αρκετές τροποποιήσεις του που κύρια ενδυνάμωναν ένα πνεύμα προστατευτικού και παράλληλα ταμειακού χαρακτήρα.

Ριζικές αλλαγές στην τελωνειακή υπηρεσία έφερε ο Νόμος 928/1917 «Περί οργανισμού Τελωνειακής Υπηρεσίας» και ο Νόμος 1165/1918 με σαφή τότε στόχο την παρεμπόδιση και την ανακάλυψη του λαθρεμπορίου αλλά και κάθε παράβασης των τελωνειακών Νόμων.

Με το Νόμο 1595/1919 συνεστήθη το Σώμα της τελωνοφυλακής για δεύτερη φορά μια και παλαιότερα είχε καταργηθεί

Το 1936 δημιουργήθηκε η Θαλάσσια Οικονομική Αστυνομία (ΘΟΑ) με έντονη δραστηριότητα και άριστα αποτελέσματα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Δεν έτυχε να μακροημερεύσει και σύντομα καταργήθηκε. Οι δυνατότητες της για εκείνη την εποχή ήταν αξιομνημόνευτες, μια και στο κατώφλι του Β Παγκοσμίου Πολέμου μπορούσε να επιχειρεί και εκτός των Ελληνικών χωρικών υδάτων.

Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η τελωνειακή υπηρεσία αναδιοργανώνεται με αποκορύφωμα, πληθώρα καταρτισμένων τελωνειακών υπαλλήλων να συνδράμουν την προσπάθεια της χώρας για ένταξη στην ΕΟΚ και αργότερα στην Ενωμένη Ευρώπη. Αρκετοί Τελωνειακοί, συμμετέχουν σε ομάδες εργασίες και επιτροπές προετοιμασίας για τη Συμφωνία Σύνδεσης αρχικά της χώρας μας με την ΕΟΚ και μετέπειτα για την εισδοχή μας ως πλήρους μέλους της Κοινότητας.

Στις Βρυξέλλες στην Αθήνα και όπου ήταν απαραίτητο Έλληνες τελωνειακοί συνεργαζόμενοι με Ευρωπαίους συναδέλφους τους στα πλαίσια των πολιτικών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Οργάνων «αποκωδικοποιούν» την Τελωνειακή Ένωση και την Κοινή Αγορά χωρίς σύνορα στα πλαίσια της ενωμένης Ευρώπης, αλλά και λόγω της θέσης της Ελλάδος ως ευρωπαϊκά σύνορα με τρίτες χώρες.

Τα τελευταία χρόνια μετά από πολιτικές αποφάσεις μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που έχει ο τελωνειακός κλάδος και οι τεράστιες επιχειρησιακές του δυνατότητες η επίσημη πολιτεία τον περιορίζει και τον συρρικνώνει.

Η χώρα μας είχε ανέκαθεν έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου. Βασιζόταν στην εξαγωγή ορισμένων προϊόντων  και δυστυχώς ήταν και είναι αναγκασμένη να εισάγει πολύ περισσότερα.

Μία ισχυρή τελωνειακή πολιτική θα επέτρεπε στα εγχώρια προϊόντα να ανταγωνίζονται τα εισαγόμενα και να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στις  δύσκολες οικονομικά εποχές που ζούμε πάντα στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης που πλέον ανήκουμε.

Μία ισχυρή τελωνειακή πολιτική θα προστάτευε τη χώρα αλλά και την Ευρώπη από την είσοδο μεγάλου και ανεξέλεγκτου αριθμού λαθρομεταναστών από το trafficking το λαθρεμπόριο τα ναρκωτικά και άλλες μάστιγες της σύγχρονης εποχής και των συνεχών ανακατατάξεων και αναταράξεων που προκαλεί η «νέα τάξη πραγμάτων».

Οι Τελωνειακές Υπηρεσίες, από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα έχουν αναλάβει, ένα σύνθετο, ιδιαίτερα δύσκολο και μερικές φορές επικίνδυνο έργο.

Όταν χρειάζεται λειτουργούν συνεχώς για 24ωρα χωρίς να ξεχωρίζουν Σαββατοκύριακα και αργίες για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων της χώρας μας και πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  


 

Καινή Διαθήκη

κατά Ματθαίο 9.9, κατά Μάρκο 2.14 και κατά Λουκά 5.27

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ήταν κατά επάγγελμα τελώνης και ακολούθησε το Χρηστό. Αποτελεί τον επίσημο Προστάτη του τελωνειακού Κλάδου όχι μόνο στην Ελλάδα. Η μνήμη του γιορτάζεται το Νοέμβριο σε όλα τα τελωνεία. Προς τιμή του σχετικά πρόσφατα Ευρωπαϊκό Τελωνειακό πρόγραμμα στη βάση του οποίου υπήρχε συνεργασία μεταξύ όλων των τελωνείων της Ενωμένης Ευρώπης πήρε το όνομα του και είναι γνωστό σε όλους τους τελωνειακούς ως πρόγραμμα MATTEUS.

 

Βενετία

Η ανάγκη για την ταχεία μετεξέλιξη του Τελωνείου όπως περίπου είναι γνωστό σήμερα προέκυψε από την προσπάθεια των Ενετών για την προστασία του Εμπορίου τους. Η δύναμή της Βενετίας και κυρίως ο πλούτος της, στηρίχθηκε στο εμπόριο και στην κατά το δυνατό προστασία του από τα Τελωνεία και τους τελωνειακούς υπαλλήλους που τα επάνδρωναν.

Ακόμα και σήμερα στο σύγχρονο Ιταλικό κράτος το σημείο αναφοράς της οικονομικής αστυνομίας αλλά και το ισχυρότερο Τελωνειακό Κέντρο εδρεύει στη Βενετία γνωστό ως QUADRA DI FINANCIA.

Η κεντρική υπηρεσία των Ιταλικών Τελωνίων εδρεύει στην Ρώμη.

 

TARIFA 

Στην ουσία αποτέλεσε το πρώτο σύγχρονο ελληνικό Δασμολόγιο. Όριζε την είσπραξη ποσοστού 6% για την εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών που αναφέρονταν σε αυτή και την είσπραξη ποσοστού 10% για την εισαγωγή και εξαγωγή όσων ειδών δεν αναφέρονταν σε αύτή.

 

Ίδρυση Τελωνείων

Το πρώτο σύγχρονο Ελληνικό Τελωνείο ιδρύεται στη Σύρο. Ακολουθεί του Πειραιά στις 22/3/1835 του Ναυπλίου την 28/3/1835 και μετά με το υπ΄αριθμ. 15127 Διάταγμα του 1835 το τελωνείο Πατρών.

Γρήγορα γίνονται αναγκαίες τροποποιήσεις και με νέο Διάταγμα τον Σεπτέμβριο του 1836 καταργούνται 3 Οικονομικές επιθεωρήσεις και ιδρύονται άλλα 25 Τελωνεία,  αναγκαία υποτελωνεία , τελωνειακοί Σταθμοί και τελωνειακά φυλάκια.

Η τελωνειακή υπηρεσία αρχίζει να γιγαντώνεται και για τον έλεγχο των παραπάνω διορίζονται 2 ανώτεροι τελωνειακοί επιθεωρητές.

 

Σώμα Τελωνοφυλακής

Το Σώμα της Τελωνοφυλακής αποτελούσε Υπηρεσία που ήταν υποκείμενη στις Τελωνειακές Αρχές.

Οι Τελωνοφύλακες που την επάνδρωναν είχαν στολή, οπλισμό και σκοπό την εξασφάλιση των τελωνειακών δικαιωμάτων και τη Δίωξη του λαθρεμπορίου. Οι βαθμίδες των τελωνοφυλάκων ήταν σε Εξηκοντάρχας, Δεκάρχας και τελωνοφύλακας. Το Σώμα της Τελωνοφυλακής καταργήθηκε για ακόμα μία φορά πρόσφατα.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ