Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Συνταξιοδοτικά

Μ.Τ.Π.Υ

Απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας
Εισαγωγή
Καραμέτος & Συνεργάτες
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
ΜΤΠΥ
Πρακτικό Επαναληπτικής Γενικής Σενέλευσης
Υπόμνημα Τσέκερη
Υπόμνημα Χατζηθεοδώρου

 Τ.Π.Δ.Υ

 Εφ’ άπαξ Βοήθημα


 ΟΠΑΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Τ.Α.Υ.Τ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ-Ε.Τ.Ε.Α 

Ιδρυτικός Νόμος ΤΑΥΤΥ/Ενοποιητικός Νόμος ΤΕΑΔΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ 26 Σεπτεμβρίου 2013

Αμφισβητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο το 20% επί του συνόλου των εισπρατομένων ΔΕΤΕ Νόμος 1798/81

Δ. Ε. Τ. Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΑΥΤΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΑΔΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΕΤΕ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΥΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΤΥ ΠΡΟΣ ΚΟ ΚΟΚΚΟΡΗ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 15 ΑΠΡ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΕΑ 8 ΙΑΝ 2014

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΔΙΒΕΕΤ-ΔΕΤΕ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ