Π.Ε.Σ.Τ.Υ

ΜΤΠΥ

Πρακτικό Επαναληπτικής Γενικής Σενέλευσης

 

pges_sel_1.jpg

 

pges_sel_2.jpg

 

pges_sel_3.jpg

 

pges_sel_4.jpg

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ