Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Εισαγωγή

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναρτούμε στις ιστοσελίδες της ΠΕΣΤΥ όλα τα σημαντικά έγγραφα που αφορούν την πολύκροτη υπόθεσή μας και την πιθανότητα προσφυγής μας μετά την απόρριψη της προσφυγής Τριγάζη από το ΣτΕ στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Από την επιτροπή που είχε συστήσει η Γενική Συνέλευση του 2010 έχουμε λάβει αντικρουόμενες διαπιστώσεις. Εδώ θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για το ενημερώτικό σημείωμα που λάβαμε από τον Συνάδελφο Κο Χατζηθεωδόρου αλλά και από τον Συνάδελφο Κο Τσέκερη. Πρέπει να πούμε ότι λάβαμε και τρίτη επιστολή που σχεδόν ταυτίζεται στο συμπέρασμα με του Κου Τσέκερη αλλά επειδή θίγει επώνυμα συνάδελφους το Δ.Σ. αποφάσισε να μην την αναρτήσει.

Με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να γνωρίζετε ότι οι ιστοσελίδες της ΠΕΣΤΥ είναι ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου και έκφρασης γνώμης υπό την ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι είναι σε πρέπον ύφος και δεν θίγουν ή προσβάλλουν Συναδέλφους κ.α.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ