Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΑΥΤΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

( Τ.Α.Υ.Τ.Υ)

 

Ιδρύθηκε με τον ΑΝ 941/1949

Πόρος εκτός των άλλων είναι α. η εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΥ κατά το άρθρο 2 παρ.1 ΑΝ 941/1949 και β. το ποσοστό 17% κατ΄ άρθρο 11 του Ν 1789/88, το οποίο αυξήθηκε σε 20% με την 1104693/11848/003/2.10.89 απόφαση ΥΠ. Οικ. η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με τον Νόμο 1882/90 αρ. 51.

            Το ΤΑΥΤΥ καταβάλλει στους Συνταξιούχους Τελωνειακούς το 40% της καταβαλλόμενης Σύνταξης και όχι των συντάξιμων αποδοχών( Υπουργ. Αποφ 144/14-14 (ΦΕΚ 324/85)

            Δυστυχώς παρά τους αγώνες των εν ενεργεία Συναδέλφων, η αυτοτέλεια του επικουρικού μας Ταμείου του ΤΑΥΤΥ δεν μπόρεσε να διατηρηθεί, δεν μπόρεσε ν΄ αντιμετωπίσει την κυβερνητική βουλιμία για ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων με αποκλειστικό σκοπό την υφαρπαγή των αποθεματικών από τα εύρωστα Ταμεία……που είναι μόνο των Τελωνειακών

            Με τον Νόμο 2616/99 ενοποιήθηκε το Ταμείο μας με τα άλλα Ταμεία σε έναν νέο φορέα που ονομάσθηκε ΤΕΑΔΥ. Αυτό σημαίνει :

1) Το Ταμείο μας (ΤΑΥΤΥ) που στεγαζόταν σε ιδιόκτητο κτίριο στην πλατεία Συντάγματος ( Φιλελλήνων 15) εμπορικής αξίας τότε 1,5 δις, εδιοικείτο από ολιγομελές ΔΣ ( 5 μέλη). Ο Δ/ντης, που ήταν και εισηγητής σε όλα τα θέματα, ήταν Τελωνειακός και η θέση του ήταν οργανική θέση προϊσταμένου Τελωνείων, είχε αποκτηθεί από θυσίες, κόπο και ιδρώτα των Τελωνειακών Υπαλλήλων. Με τον νέο Νόμο ανήκει στην περιουσία του νέου Ταμείου.

2) Τα αποθεματικά του ΤΑΥΤΥ ανήρχοντο σε 27 δις περίπου

3) Οι υποχρεώσεις του ΤΑΥΤΥ ανήρχοντο σε ετήσια βάση σε περίπου 3 δις

4) Τα έσοδα, εισφορές ασφαλισμένων επιχειρηματική δραστηριότητα και το 20% των ΔΕΤΕ ανέρχονται τουλάχιστον σε 6 δις

Σύμφωνα με μια Αναλογιστική μελέτη που είχε γίνει τον Αύγουστο του 1998 η επικουρική Σύνταξη θα μπορούσε ν΄ αυξηθεί χωρίς κανένα κίνδυνο από 40% της εκάστοτε καταβαλλόμενης Σύνταξης σε 61,45 %

            Η Κυβέρνηση διάλεξε να ενοποιήσει 12 επικουρικά ταμεία επιλεκτικά ! Το Ταμείο των Τελωνειακών Υπαλλήλων ήταν το πιο εύρωστο.

 

Ασφαλιστικός οργανισμός

Ασφαλισμένοι

Συνταξιούχοι

Σχέση Συντ/

Ασφ.

Ανώτατη Σύνταξη

Ποσοστό επί της Κύριας Σύνταξης

 

ΤΑΥΤΥ Γεωργίας

15.448

7.600

1:2,03

55.090

16%

Ενοποίηση των 12

 

TAYY Eμπορίου

1.334

1.400

1:0,95

41.003

15%

Ταμ. Αρωγής

 

ΤΑΥΥΠΕΧΩΔΕ

9.300

3.480

1:2,67

65.380

19%

Δημοσίων

ΤΑΥΥ Παιδείας

151.000

48.000

1:3,28

53.320

16%

Υπαλλήλων

ΤΑΥΥ Συγκοινωνιών

2.900

905

1:3,20

61.920

18%

 

ΤΑΥΥ Δικαιοσύνης

9.500

5.650

1:1,58

44.720

13%

 

ΤΑΥΥ Βιομηχανίας

540

440

1:1,22

37.840

11%

 

ΤΑΥΥ Κοιν. Υπηρεσιών

70.000

17.500

1:4,00

72.240

21%

 

ΤΑΥΥ Οικονομικών

20.000

12.050

1:1,85

60.800

20%

 

ΤΑΥΥ Προεδρ. & Εξωτ.

11.000

3.100

1:3,54

61.883

25%

 

ΤΑΥΥ Πολιτικής Αεροπορίας

2.700

820

1:3,29

97.673

25%

 

ΤΑ Τελωνειακών Υπαλλήλων

4.062

2.587

1:1,58

110.080

40%


Ο παραπάνω ενημερωτικός πίνακας τα λέει όλα.

            Τουλάχιστον ύστερα από τους αγώνες των εν ενεργεία Συναδέλφων, μπορέσαμε να κρατήσουμε τα κεκτημένα.

 

Α. Το ποσοστό Αρωγής : 40% της καταβαλλόμενης Σύνταξης

Β. Βάση Υπολογισμού : Καταβαλλόμενη Σύνταξη

Γ. Η τροφοδοσία Εδικού Λογαριασμού : Το 20% των ακαθαρίστων ετήσιων εισπράξεων ΔΕΤΕ, πηγή εσόδων που δεν έχουν άλλα Ταμεία.

 

Με τους Νόμους λοιπόν 2616/99 ( άρθρο 17,19) και το άρθρο 45 του Ν 3220/04 συστήνεται ο Ειδικός Λογαριασμός Τελωνειακών Υπαλλήλων που πρέπει να τηρείται χωριστά στην Τράπεζα Ελλάδος και να τροφοδοτείται από το 20% των ακαθαρίστων εισπράξεων ΔΕΤΕ κατ΄έτος, όπερ και εγένετο.

            Το 2008 με τον Νόμο 3697/08 από κακή ερμηνεία τω άρθρων 1 και 2 καταργείται ο Ειδικός Λογαριασμός των Τελωνειακών Υπαλλήλων και ενσωματώνεται στο Γενικό Λογαριασμό του ΤΕΑΔΥ, με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου .

            Αναγνωρίζεται το λάθος από τον Υφυπουργό κ. Λέγκα και με την υπ΄αριθμ. 2/42439/Α0024/2009 Απόφασή του Διατηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός των Τελωνειακών.

            Το ΔΣ του ΤΕΑΔΥ αποφασίζει ομόφωνα όπως σταλεί έγγραφο στην Τράπεζα Ελλάδος και στην συνέχεια εστάλη. «Ο Ειδικός Λογαριασμός των Τελωνειακών να επανέλθει εις την προτέραν κατάστασιν», «Επαναλειτουργία Λ/σμου ΤΕΑΔΥ ,Ειδικός Λογαριασμός Τελωνειακών Υπαλλήλων, πρώην ΙΑ Μονάδα με το ποσόν των 89.500.000 ευρώ».

            Η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί την εντολή του ΤΕΑΔΥ για επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού, ισχυριζόμενη ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημά της που ζητά διευκρινίσεις. Το ΤΕΑΔΥ ισχυρίζεται ότι παρακολουθεί το Λογαριασμό Λογιστικά.

            Ύστερα απ΄ όλα αυτά, δηλαδή, μετά την έκδοση της Υπ. Αποφ., για την διατήρηση του Ειδικού Λογαριασμού των Τελωνειακών, το έγγραφο του ΤΕΑΔΥ στο ΣτΕ για κατάργηση της δίκης στην προσφυγή που είχε κάνει η ΠΕΣΤΥ και είχε ήδη προσδιοριστεί, και την εντολή του ΤΕΑΔΥ προς την Τράπεζα Ελλάδος, διαπιστώσαμε από πληροφορίες ότι ο Ειδικός Λογαριασμός των Τελωνειακών Υπαλλήλων δεν επανήλθε εις την προτέραν κατάστασιν. Σε ερώτημα μας προς την Τράπεζα Ελλάδος, μας απήντησε ν΄ απευθυνθούμε στο ΤΕΑΔΥ και στην 24η Δ/νση Γεν. Λογιστηρίο.

Κατόπιν αυτών, υποχρεωθήκαμε από κοινού με την Ομοσπονδία των ενε ενεργεία Συναδέλφων, να ζητήσουμε με εξώδικο πρόσκληση από το ΤΕΑΔΥ για την ύπαρξη του Ειδικού Λογαριασμού. Η απάντηση στην εξώδικο πρόσκληση δεν μας ικανοποίησε και γι΄ αυτό τον λόγο αποστείλαμε πάλι από κοινού με την Ομοσπονδία των εν ενεργεία δύο εξώδικους Προσκλήσεις, η μια αφορά τον Ειδικός Λογαριασμό και δεύτερη το κτίριο της οδού Φιλελλήνων. Ήδη παρήλθαν οι προθεσμίες δεν μας έχουν απαντήσει και προχωρούμε στις δικαστικές διαδικασίες. Αίτηση ακύρωσης την οποία θα δείτε πιο κάτω.

Στην πορεία πληροφορηθήκαμε ότι τα ποσά που προέρχονται

« από το 20% του συνόλου των ΔΕΤΕ που εισπράττονται στα Τελωνεία» και προορίζονται για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ώστε οι Τελωνειακοί Συνταξιούχοι να πάρουν το πέραν του 20% μέρισμα συν την προσαύξηση, για τα έτη 2011, 2012, δεν εισπράχθηκαν στο ΤΕΑΔΥ όπως γινόταν κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον Νόμο, ο κ. Σταϊκούρας έκανε ερώτημα στο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργ. Οικ. (υπ΄ άριθμ. 2/88594/31.12.13), ένα αυτά τα χρήματα έπρεπε να δοθούν στους Συνταξιούχους. Ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργ. Οικ, διαβίβασε το ερώτημα στον Νομ. Σύμβουλο του ΥΠΕΚΑΠ ( υπ΄ αριθμ. 4933/15.4.2013 και υπ΄ άριθμ. 2/39056/13.5.2013) με την δικαιολογία ότι άπτεται συνταξιοδοτικών θεμάτων. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ΥΠΕΚΑΠ) απάντησε με το υπ΄αριθμ Φ20144/22579/754/4.10.13 έγγραφό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία « ότι τα χρήματα που κρατούνται από το 2011 πρέπει να δοθούν στους Συνταξιούχους». Ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργ. Οικον. δεν έχει απαντήσει ακόμη.

            Τελευταία πληροφορηθήκαμε ότι θα εισηγηθεί, θα το παραπέμψει στο Τμήμα και εν συνεχεία στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου.

            Μπροστά σ΄ αυτήν την κατάσταση, με θερμό συμπαραστάτη και προπομπό την Ομοσπονδία των εν ενεργεία τελωνειακών ( ΟΤΥΕ) τους οποίους επανειλημμένα ευχαριστήσαμε, πραγματοποιήσαμε κοινές συναντήσεις και θέσαμε κοινό στόχο,. «προστασία του Μερίσματος των Συνταξιούχων»

Η πολιτική ηγεσία, όσοι μας δέχθηκαν μας υποσχέθηκαν και μας κτύπησαν το χέρι στην πλάτη. Ο Πρόεδρος του ΤΕΑΔΥ παρά τις εκκλήσεις του ΔΣ της ΠΕΣΤΥ δεν μας δέχθηκε.

            Με τους υπηρεσιακούς παράγοντες κυρίως του Γενικού Λογιστηρίου που είχαμε επανειλημμένως επικοινωνία συμπεράναμε την ρήση που κάποτε είχαμε ακούσει « Κάποια πράγματα γίνονται, και δεν λέγονται και κάποια λέγονται και δεν γίνονται». Με τις επισκέψεις στείλαμε και υπομνήματα και εκτεταμένα και περιληπτικά. Σημαντικό το Υπόμνημα της ΟΤΥΕ. Αποτέλεσμα κανένα !!!

            Κεραυνός εν αιθρία ! η απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑ (8.1.2014) με την οποία ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να καταβάλλει την προσαύξηση ΔΕΤΕ και το πέραν του 20% ποσοστό αναπλήρωσης.

            Για την διακοπή ισχυρίζεται ότι δεν κατέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών απ το Νοέμβριο του 2011 τους σχετικούς πόρους στο σχετικό Λογαριασμό. Σωστό. Δεν έχει εισροή χρημάτων !! Λάθος. Έχει χρήματα για να πληρώσει τους Συνταξιούχους Τελωνειακούς. Το παραδέχεται και η ίδια η απόφαση το ξέρουν και οι Τελωνειακοί εν ενεργεία και Συνταξιούχοι ότι έχει, ή πρέπει να έχει το ΕΤΕΑ πολύ περισσότερα χρήματα. Γνωρίζουν οι Τελωνειακοί, πόσα χρήματα έδωσαν κατά την ενοποίηση, εκτός από το κτίριο της οδού Φιλελλήλων, και πόσα χρήματα έδιναν κάθε χρόνο. Βέβαια τα επόμενα χρόνια, σημειώθηκαν αλλαγές. Μειώθηκαν οι εργαζόμενοι, αυξήθηκαν οι Συντάξεις , μειώθηκαν τα ΔΕΤΕ. Το δεχόμαστε.

            Εκείνο που δεν μπορεί να δεχθεί κανείς είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα.

            Θεωρούμε παράνομη την διακοπή της πρόσθετης επικουρικής Σύνταξης. Δεν μας έμεινε άλλος τρόπος διαμαρτυρίας παρά η προσφυγή μας στην δικαστική οδό, με Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ και Μηνυτήρια Αναφορά κατά παντός Υπευθύνου .      

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2014 08:57

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ