Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

Αμφισβητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο το 20% επί του συνόλου των εισπρατομένων ΔΕΤΕ Νόμος 1798/81

Αγαπητοί Συνάδελφοι Συνταξιούχοι Τελωνειακοί.

Προς στιγμή αμφισβητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο το 20% επί του συνόλου των εισπρατομένων ΔΕΤΕ Νόμος 1798/81 αρ. 11 που δίνεται στο ΤΕΑΔΥ για την ενίσχυση της επικουρικής σύνταξης των Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων. Έγινε ερώτημα στο Νομικό Σύμβουλο . Η Υπόθεση έχει αναλυτικά ως κατωτέρω.

 

1

 

2

 3

4

5

6

7

8

9

10

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ