Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)

Ιστορικά

Ν. 1846/51 (ΦΕΚ Α 179)

Ν. 1543/85 (ΦΕΚ Α 73)

Ν. 1579/85

Ν. 1759/88 (ΦΕΚ Α 50)

Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) περίθαλψη

Ν. 2768/99 (ΦΕΚ Α 273)

α)    Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑ)

β)    ΕΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΠΑΔ Σύσταση Επωνυμία Σκοπός Διάρθρωση αρ. 8

Εποπτεύεται από :

α) Υπουργείο Υγείας :               ασκεί εποπτεία στα θέματα «παροχή και έλεγχος υπηρεσιών Υγείας στους ασφαλισμένους»

β) Υπουργείο Οικονομικών :    ασκεί εποπτεία στα θέματα που αφορούν το κόστος υπηρεσιών υγείας, Οικονομική Διαχείριση, Έλεγχος – Χρηματοδότηση Οργανισμού, Κοινές Υπ. Αποφάσεις

ΟΠΑΔ                                        Κεντρική Υπηρεσία – Αθήνα

                                                  Περιφερειακές Έδρα Νομών

Αρμοδιότητες                       αρ. 7

Διοικητικό Συμβούλιο          αρ. 8

Γεν. Δ/ντής                           αρ. 9

Οργανωτική Διάρθρωση     αρ. 10

Πόροι – Διαχείριση              αρ. 11


2/190/0044/11-2-2004 (ΦΕΚ 323 Α)

Κανονισμός παροχών (ΟΠΑΔ)

Σκοπός

Ορισμοί – Δικαιούχοι, περίθαλψη, πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια φροντίδα (ΠΦΥ, ΔΦΥ), προμηθευτές, ειδικές θεραπείες.

Δικαιούχοι : οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δικαιούνται την περίθαλψη του ΟΠΑΔ (τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι ΔΥ κλπ.

Ποσοστό συμμετοχής : αρθ. 5

2/7029/0094/17-2-2005 (213 ΦΕΚ Α)

Νέος κανονισμός παροχών ΟΠΑΔ

Σκοπός καθορίζονται οι παροχές

Παροχές περιλαμβάνουν Ιατρική Περίθαλψη κλπ.

Ορισμοί

Δικαιούχοι

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ