Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

Εφ’ άπαξ Βοήθημα

Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων

(Τ.Π.Δ.Υ.)

Εφ’ άπαξ Βοήθημα

ΠΔ 243/84 (ΦΕΚ 96Α)

Ν. 2084/1992 αρ. 38 (ΦΕΚ 165Α)

Ν. 2515/99 αρ. 9

Ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265)

Η μείωση του εφ’ άπαξ προέκυψε από τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 44 του Ν. 3986/2011

Τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 2 του Ν. 4024/2011.

Όσοι εξήλθαν της υπηρεσίας από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 το εφ’ άπαξ μειώνεται κατά 25%. Όσοι εξήλθαν από 1-1-2011 και μετά, το εφ’ άπαξ μειώνεται κατά 30%.

Αποφάσεις των Ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας (ΑΕΔ 3, 4, 5/ 2007 και ΣτΕ 3231/2008) έχει κριθεί ο περιορισμός του εφ’ άπαξ, ότι είναι αντίθετος στις διατάξεις του Συντάγματος όταν επεβλήθη μείωση με τη μορφή του πλαφόν                  (Ν. 2084/92).

Με την πληροφορία ότι θα ισχύσει αναδρομική εισφορά σε εφ’ άπαξ βοηθήματα που χορηγήθηκαν υπό του ΤΠΔΥ στους ασφαλισμένους του από                  1-1-1995 μέχρι 31-12-2010, η ΠΕΣΤΥ απέστειλε το κατωτέρω έγγραφο.

Διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μία σύγχυση στους συναδέλφους σχετικά με το ύψος των μειώσεων του εφ’ άπαξ.

Οι μειώσεις έχουν ως κατωτέρω :


Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2010 μέχρι 31-7-2010.

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ, μέχρι 30-6-2011 (προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 3986/                    1-7-2011) δεν θα υποστούν καμία μείωση.

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ, από 1-7-2011 μέχρι              26-10-2011 (προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του                Ν. 4024/27-10-2011) θα υποστούν μείωση 15%.

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ, από 27-10-2011 μέχρι 11-11-2012 (προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του                Ν. 4093/12-11-2012) θα υποστούν μείωση 25%.

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1-8-2010 μέχρι 31-12-2010

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ, από 12-11-2012 και μετά (ημερομηνία έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4093/12-11-2012) θα υποστούν αρχικώς μείωση 25% και στο προκύπτον ποσό θα επιβληθεί επιπλέον μείωση 3,84%.

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2011 και μετά

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ, μέχρι 30-6-2011 (προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 3986/                   1-7-2011) δεν θα υποστούν καμία μείωση.

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ από 1-7-2011 μέχρι              26-10-2011 (προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του                Ν. 4024/27-10-2011) θα υποστούν μείωση 15%.

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ από 27-10-2011 μέχρι      11-11-2012 (προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του              Ν. 4093/12-11-2012) θα υποστούν μείωση 30%.

Σε όσους έχει εκδοθεί οριστική Απόφαση του εφάπαξ, από 12-11-2012 και μετά (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4093/12-11-2012) θα υποστούν αρχικώς μείωση 30% και στο προκύπτον ποσό θα επιβληθεί επιπλέον μείωση 3,84%.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ